Zdieľanie

Najnovšie zákony

Rubrika zákony je pripravovaná v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR

TIP Ak sa prihlásite svojím prístupom do ktorejkoľvek sekcie a máte zakúpený rozšírený profil, automaticky Vám budú všetky zákony sprístupnené v úplnom znení. Ak ešte nemáte svoj účet, neváhajte a zaregistrujte sa!

  • 34/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • 419/1991 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva
  • 193/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zdravia
  • 96/1992 Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu (úplné znenie s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
  • 14/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov
  • 13/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore
  • 9/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnom poistení a hospodárení s Fondom zdravotného poistenia
  • 7/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia
  • 277/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnej starostlivosti
  • 273/1994 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní

lekari reklama