Zdieľanie

Najnovšie zákony

Rubrika zákony je pripravovaná v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR

TIP Ak sa prihlásite svojím prístupom do ktorejkoľvek sekcie a máte zakúpený rozšírený profil, automaticky Vám budú všetky zákony sprístupnené v úplnom znení. Ak ešte nemáte svoj účet, neváhajte a zaregistrujte sa!

  • O prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • O liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon 160/2013 ,ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
  • Zákon zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
  • Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • 363/2011 Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

lekari reklama

lekari reklama