Zdieľanie

Vyhľadané zákony

Rubrika zákony je pripravovaná v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR

TIP Ak sa prihlásite svojím prístupom do ktorejkoľvek sekcie a máte zakúpený rozšírený profil, automaticky Vám budú všetky zákony sprístupnené v úplnom znení. Ak ešte nemáte svoj účet, neváhajte a zaregistrujte sa!

1
  • 193/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zdravia
  • 96/1992 Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu (úplné znenie s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
  • 14/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov
  • 13/1992 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore
1

lekari reklama