Zdieľanie

authorwww.ibsa.sk ibsa@ibsa.sk

Popis firmy

IBSA Slovakia, s.r.o.

 

IBSA Slovakia s.r.o.  je dcérskou spoločnosť originálnej švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti IBSA Holding SA.

 

Na území Slovenskej republiky pôsobíme od roku 1992.

 

V súčasnosti sa spoločnosť koncentruje najmä na výskum a vývoj farmaceutických foriem v liečbe sterility, reumatológii, športovej medicíny, dermatológii a pneumológii.

 

Naším cieľom je zameriavať sa na klinické potreby, zlepšovanie kvality, bezpečnosti a účinnosti našich liekov.

 

 

Adresa a kontakt zdravotníckej firmy

Šancová 4019/72, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: 02 / 52 62 09 78
Web: www.ibsa.sk
E-mail: ibsa@ibsa.sk

lekari reklama

lekari reklama