Zdieľanie

authorwww.ibsa.sk ibsa@ibsa.sk

Popis firmy

IBSA Slovakia s.r.o. IBSA Slovakia s.r.o. je dcérskou spoločnosť originálnej švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti IBSA Holding SA.

Na území Slovenskej republiky pôsobíme od roku 1992.

V súčasnosti sa spoločnosť koncentruje najmä na výskum a vývoj farmaceutických foriem v liečbe sterility, reumatológii, športovej medicíny, dermatológii a pneumológii.

Naším cieľom je zameriavať sa na klinické potreby, zlepšovanie
kvality, bezpečnosti a účinnosti našich liekov.

Adresa a kontakt zdravotníckej firmy

Šancová 4019/72, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: 02/52620978
Web: www.ibsa.sk
E-mail: ibsa@ibsa.sk

lekari reklama