Zdieľanie

Docielenie koncentrácie detí tréningom Vnímavé hračky ako nový fenomén pri podpore rozvoja detskej psychomotoriky. Medzi najvýznamnejšie udalosti v živote ...

authorTASR dateVloženie/úprava Piatok, 27.05.2020 categoryZaujímavosti commentsČítané 279x

Na úspešné a bezproblémové zvládnutie nárokov v škole musí dieťa spĺňať isté predpoklady. U detí vývin pozornosti závisí od dosiahnutia určitého stupňa zrelosti. „Pozornosť je jedným z prostriedkov regulácie psychickej aktivity, predovšetkým poznávacích procesov a jej kvalita i kapacita sa v priebehu školského veku vyvíja a mení“, informuje Mgr. Alica Farkašová, psychologička zo súkromného psychologického centra SALVUS. Vývinové obdobie školského veku rozdeľujeme na ranný alebo mladší školský vek (približne 6 – 7 rokov a trvá do 8 – 9 rokov), stredný školský vek (od 8 – 9 rokov do 11 – 12 rokov) a starší školský vek (do ukončenia povinnej školskej dochádzky, približne do 15 rokov).


Ako dlho sa dieťa dokáže plne sústrediť?

Koncentráciu pozornosti môžeme označiť ako schopnosť sústrediť sa žiaducim smerom po určitú, nevyhnutne dlhú dobu, ktorá dozrieva na začiatku školského veku. „Dĺžka sústredenia sa je na začiatku školského veku stále dosť obmedzená, aj v prípade, že ide o zaujímavý podnet“, reaguje Mgr. Alica Farkašová. V rámci celkového rozvoja sa dĺžka sústredenia predlžuje maximálne o 1 až 1,5 minúty za každý rok. „7-ročné dieťa sa dokáže plne sústrediť približne 7 až 10 minút a 10-ročné dieťa 10 až 15 minút“, dodáva psychologička.


Vývin koncentrácie

Prejavuje sa narastajúcou schopnosťou ovládania pozornosti, a to najmä z hľadiska jej zámerného zamerania. Dôležitou schopnosťou pre zvládanie školských aktivít je udržať pozornosť a nenechať sa odpútať nepodstatnými podnetmi. „Mladších školákov možno ľahko rozptýliť rôznymi podnetmi, avšak koncentrácia detí stredného školského veku už nie je až tak zraniteľná“, vysvetľuje psychologička Mgr. Alica Farkašová. Selektivita pozornosti, čiže schopnosť zamerať pozornosť na významné podnety a ignorovať bezvýznamné stimuly, sa rozvíja v strednom školskom veku zhruba, keď dieťa prechádza na 2. stupeň základnej školy.


Pri trénovaní koncentrácie dieťaťa pomôžu vnímavé hračky

Koncentráciu pozornosti môžeme podporiť domácimi podnetmi, ktoré sú pre dieťa zaujímavé a nemonotónne ako sú napríklad hračky. Na trénovanie vizuálnej stimulácie, ktorá sa cvičí vo veku od 6 do 9 rokov, môžeme použiť vnímavú hračku, napr. obrázky, ktoré je potrebné vyplniť pieskom. Dieťa tak rozvíja nielen kreativitu, ale zároveň sa aj sústredí na presný obrys, z ktorého nemôže vychádzať. Týmto spôsobom si dokáže vycibriť jemnú motoriku a sústredenosť. Pre udržanie koncentrácie pozornosti dieťaťa počas psychologického vyšetrenia či psychoterapeutického pôsobenia sa používajú tiež, najmä u mladších detí, aj hračky. Je dôležité, aby boli veku primerané a pre dieťa dostatočne zaujímavé. Treba rešpektovať osobné tempo dieťaťa. Hračky pomáhajú nielen udržať koncentráciu dieťaťa, ale uľahčujú aj nadväzovanie kontaktu s ním. Čas, ktorý strávime pri takejto aktivite, môžeme postupne predlžovať. Po aktivite, ktorá si vyžaduje cielene zameranú pozornosť dieťaťa je vhodné zvoliť niečo na odreagovanie a dopriať dieťaťu dostatočný čas aj na odpočinok“, dodáva Mgr. Alica Farkašová.


Pri cielenom zameraní sa na zlepšenie koncentrácie je spočiatku dôležité nájsť aktivitu, ktorá dieťa zaujme a po ktorej zažije pocit úspechu i ocenenia. Na vizuálne podnety sa ľahšie sústreďujú deti vo veku približne 6 až 9 rokov. Dieťa sa na tieto podnety môže pozerať tak dlho, ako mu to dovolíme. Náročnejšia je pre deti koncentrácia pozornosti na sluchové podnety, pretože „rýchlo miznú“. Dieťa ich nemôže dlho vnímať a vrátiť sa k nim. Táto schopnosť sa zlepšuje až medzi 8. a 11. rokom života. Preto je vhodné do 9 rokov vyberať najmä hračky, ktoré sú zamerané na tvorbu obrázkov a rozvíjanie schopnosti pracovať s jemnou motorikou. „Prostredníctvom vnímavých hračiek získavajú deti nielen zážitky, ale aj vzdelávanie. Takáto hračka neslúži len na hranie, ale aj na trénovanie jemnej motoriky, podporu tvorivosti a fantázie,“ vysvetľuje Dominik Rusňák zo siete hračkárstiev TOYETO.

Štítky :

lekari reklama

lekari reklama

lekari reklama