Zdieľanie

Lekárska literatúra Pre odbornú verejnosť

Prinášame Vám unikátny zoznam publikácií s lekárskou problematikou - odbornú lekársku literatúru.

Lekarne.sk

Výskum v ošetrovateľstve

Autor: Dana Farkašová a kol.
Formát: 14,5 x 20,5 cm
Vydavateľ: www.vydosveta.sk

Lekarne.sk

Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi

Autor: Elena Gurková, Katarína Žiaková, Juraj Čáp a kol.
Formát: 17 x 24 cm
Vydavateľ: www.vydosveta.sk

Lekarne.sk

Vybrané odbory ošetrovateľstva

Autor: Zuzana Schmidtová a kol.
Formát: 17 x 24 cm
Vydavateľ: www.vydosveta.sk

Lekarne.sk

Vybrané kapitoly z patofyziológie a kliniky chorôb pre dentálnu hygienu

Autor: Arnošt Bayer, Anna Eliašová, Eva Kovaľová, Peter Biroš
Formát: 14,5 x 20,5 cm
Vydavateľ: www.vydosveta.sk

Lekarne.sk

Vybrané kapitoly z nefrológie

Autor: Peter Bánovčín, Ján BUchanec, Mirko Zibolen
Formát: 14,5 x 20,5 cm
Vydavateľ: www.vydosveta.sk

Lekarne.sk

Vybrané kapitoly z medicínskej etiky

Autor: Ladislav Šoltés, Rudolf Pullman a kol.
Formát: 17 x 24 cm
Vydavateľ: www.vydosveta.sk

Lekarne.sk

Vybrané kapitoly z kliniky chorôb

Autor: Arnošt Bayer, Anna Eliašová
Formát: 14,5 x 20,5 cm
Vydavateľ: www.vydosveta.sk

Lekarne.sk

Vybrané kapitoly z anatómie a fyziológie človeka s klinickými aplikáciami

Autor: Miroslav Murgaš
Formát: 14,5 x 20,5 cm
Vydavateľ: www.vydosveta.sk

Lekarne.sk

Všeobecná a anorganická chémia

Autor: Juraj Krätsmár-Šmogrovič a kolektív
Formát: 17 x 24 cm
Vydavateľ: www.vydosveta.sk

Lekarne.sk

Variabilita frekvencie srdca

Autor: Kamil Javorka a kol.
Formát: 17 x 24 cm
Vydavateľ: www.vydosveta.sk

lekari reklama

lekari reklama