Zdieľanie

PRI POLIKLINIKEPovažská 1388/11, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika

dateUtorok, 05.07.2022 0916 hod.

Popis lekárne

PRI POLIKLINIKE

Adresa a kontakt lekárne

Považská 1388/11, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
E-mail: admin@lekarne.sk

lekari reklama