Zdieľanie

SLNEČNICANámestie osloboditeľov 53, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

dateNedeľa, 16.02.2020 1956 hod.

Popis lekárne

SLNEČNICA

Adresa a kontakt lekárne

Námestie osloboditeľov 53, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
E-mail: admin@lekarne.sk