Zdieľanie

Nádory močového mechúra Dalibor Ondruš a kol.

authorDalibor Ondruš a kol.

Anotácia knihy

Lekarne.sk Monografia komplexne spracúvajúca problematiku nádorov močovho mechúra
- epidemiológiu, etiológiu, molekulárnu genetiku, patológiu, diagnostické postupy, klasifikáciu a liečbu. Určené urológom, onkológom, patológom, rádioterapeutom, praktickým lekárom, ako aj študentom lekárskych fakúlt.


Štítky :

lekari reklama

lekari reklama