Zdieľanie

authorJozef Šmirala a kol.

Anotácia knihy

Lekarne.sk Prvý zväzok učebnice spracúvajúci problematiku akupunktäry v celej šírke.Obsahuje základné poznatky o podstate akupunktúry, možnostiach jej pôsobenia na organizmus pri jednotlivých ochoreniach, prehľad akupunktúrnych bodov a dráh, metodiku diagnostiky a liečby spolu s pokynmi na zostavenie plánu liečby, ako aj praktické vykunávanie liečebných i preventývnych opatrení a postupov.Učebnica je použiteľná pre pregraduálnu i postgraduálnu prípravu lekárov.


Štítky :

lekari reklama