Zdieľanie

authorLekáreň Sv. kríža, s.r.o. objednavky@liecik.sk 0911 543 245

Popis firmy

Lekáreň SV. KRÍŽA Internetovú lekáreň LIECIK.sk prevádzkuje Lekáreň Sv. kríža, s.r.o. (sídlo: Budyšínska 16, 831 03 Bratislava, ktorej prevádzka je zároveň aj distribučným centrom internetovej lekárne.Zásielkový výdaj prevádzkuje na základe povolenia BSK č. č.101539/2007-ZDR/2 a posudku vydaného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠUKL) dňa 4.11.2010 (KL/1865/2010). Činnosť internetovej lekárne zabezpečujú odborní a vyškolení pracovníci, ktorých profily sú dostupné na webovej adrese Lekárne Sv. kríža (http://www.lekarensvkriza.sk/). Odborným garantom internetovej lekárne je RNDr. Mária Mušková, PhD, projektovým manažérom je spoločnosť Arcys, s.r.o.

Adresa a kontakt internetovej lekárne

Prevádzkovateľ: Lekáreň Sv. kríža, s.r.o.

Nám. SNP 5, Stupava
Mobil: 0911 543 245
IČO: 36709689
DIČ: 2022357854
IčDPH: SK2022357854
Web: www.liecik.sk
E-mail: objednavky@liecik.sk

lekari reklama