Zdieľanie

authorGRAM KOŠICE, s.r.o www.magister.sk 055/7999403

Popis firmy

Lekáreň GRAM Zásielkový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok v internetovej lekárni MAGISTER.sk zabezpečuje Lekáreň GRAM, poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti č.T79011160301 (licencia č.3588/2007-RU20-29423, držiteľ: GRAM KOŠICE s.r.o.)

Adresa a kontakt internetovej lekárne

Prevádzkovateľ: GRAM KOŠICE, s.r.o

Masarykova 17/A, Košice
Telefón: 055/7999403
Mobil: 0917 480 070, 0
IČO: 36653489
DIČ: 2022224347
IčDPH: SK2022224347
Web: www.magister.sk
E-mail: www.magister.sk

lekari reklama