Zdieľanie

authorwww.slus.sk , <br /> www.jaat-style.sk mudr.andrej.janco@gmail.com

Popis firmy

Slovenská lekárska únia špecialistov
Slovenská lekárska únia špecialistov je profesná organizácia združujúca súkromných lekárov špecialistov, zastávajúca práva svojich členov voči zdravotným poisťovniam a štátnym orgánom.

Bližšie informácie o činnosti a prihlášku za člena nájdete na našej stránke - www.slus.sk
www.jaat-style.sk
Adresa a kontakt zdravotníckej firmy

Cottbuská 13, Košice 040 23
Telefón: 055 / 642 60 69
Telefón: 0904 859 130
Web: www.slus.sk , <br /> www.jaat-style.sk
E-mail: mudr.andrej.janco@gmail.com

lekari reklama

lekari reklama