Zdieľanie

authorwww.fashionoptic.sk centrumoptometrie@gmail.com

Popis firmy

I. Centrum OPTOMETRIE s. r. o

Adresa a kontakt zdravotníckej firmy

Krížna 58 - 60, Bratislava 821 08
Telefón: 0948 28 07 28
IČO: 45590320
Web: www.fashionoptic.sk
E-mail: centrumoptometrie@gmail.com

lekari reklama