Zdieľanie

Zdravotnícke komory diskutovali s tieňovými ministrami o problémoch v sektore Bratislava 18. septembra (TASR) - Prezidenti Slovenskej lekárskej komory (SLK), Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) ...

authorTASR dateVloženie/úprava Pondelok, 19.07.2024 categoryDenné správy commentsČítané 228x

Bratislava 18. septembra (TASR) - Prezidenti Slovenskej lekárskej komory (SLK), Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) a Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) diskutovali so zdravotníckymi expertami politických strán o problémoch v sektore. Hovorili o posilnení postavenia profesijných komôr, financovaní sektora i úlohe farmaceutov v modernom zdravotnom systéme.
Diskusiu otvorili témou postavenia profesijných komôr v rámci slovenskej zdravotníckej legislatívy. Komory odprezentovali spoločný názor o nevyhnutnosti posilnenia ich úlohy. Viacerí diskutujúci sa zhodli, že je žiaduce, aby profesijná samospráva zohrávala zásadnú úlohu vo formovaní zdravotníckeho prostredia, avšak je zrejmé, že programy niektorých politických strán s kompetenciami komôr porovnateľnými s vyspelými krajinami zatiaľ nepočítajú.
Venovali sa aj otázkam zákonnej úpravy predpisovania a výdaja liekov, využívania kompetencií farmaceutov, poklesu ohodnotenia lekární a ekonomického ohrozenia existencie viac než tretiny lekární, nachádzajúcich sa hlavne v menších mestách a obciach. "Zástupcovia politických strán deklarovali potrebu zvýšenia ohodnotenia práce lekární, využívania odborných kompetencií farmaceutov, avšak z konkrétnych návrhov sa prezentoval iba návrh výdaja liekov bez lekárskeho predpisu laikmi v obchodných prevádzkach," priblížili zástupcovia komôr.
V súvislosti s financovaním zdravotníctva diskutovali o otázkach zvýšenia platieb za poistencov štátu, vzniku produktov doplnkového zdravotného poistenia a transparentných úhradových mechanizmov. Diskutovalo sa aj o riešení potreby akútnej zdravotnej starostlivosti pre znevýhodnených a ťažko ošetriteľných pacientov vznikom štátom garantovaných centier akútnej zubnej starostlivosti.
Stretnutie iniciovali prezident SLeK Ondrej Sukeľ, prezident SLK Pavel Oravec a prezident SKZL Igor Moravčík. Apelujú na tieňových ministrov zdravotníctva, aby pri riešení krízovej situácie v zdravotníctve viedli dialóg a opierali sa o konštruktívne riešenia odborníkov z praxe. Komory zároveň vyzvali všetkých expertov k presadzovaniu kvalitnejšej, bezpečnejšej a na merateľných dátach založenej zdravotnej starostlivosti s rešpektom k jednotlivým zdravotníckym profesiám.


rt ima

Štítky :

lekari reklama