Zdieľanie

ZP pozastavili schválenie preplácania nových onkoliekov, nesúhlasili so zmluvami Bratislava 22. septembra (TASR) - Zdravotné poisťovne pozastavili schválenie preplácania štyroch nových onkoliekov z verejného ...

authorTASR dateVloženie/úprava Štvrtok, 04.10.2023 categoryDenné správy commentsČítané 152x

Bratislava 22. septembra (TASR) - Zdravotné poisťovne pozastavili schválenie preplácania štyroch nových onkoliekov z verejného zdravotného poistenia. Nesúhlasili so zmluvami, ktoré Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR uzavrelo s výrobcami liekov. Pre TASR to uviedli z komunikačného oddelenia rezortu. Lieky posudzovala kategorizačná komisia začiatkom septembra. "Zdravotné poisťovne nesúhlasili so štyrmi MEA zmluvami, ktoré uzavrelo ministerstvo zdravotníctva s výrobcami štyroch nových liekov (Keytruda, Kyprolis, Alunbrig, Phesgo) z dôvodu oneskorenej publikácie vyhlášky 298/2022, ako aj menších formálnych chýb," uviedlo ministerstvo. Po úprave chce zmluvy predložiť na ďalšom zasadaní kategorizačnej komisie, ktoré sa uskutoční 10. októbra. "Môžeme potvrdiť, že zdravotné poisťovne vetovali štyri MEA zmluvy, ktoré boli podpísané medzi MZ SR a jednotlivými držiteľmi registrácií liekov. Veto bolo v súlade so zákonom a platnou legislatívou," ozrejmila manažérka oddelenia komunikácie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Eva Peterová. MEA zmluvu môže držiteľ registrácie lieku uzatvoriť s ministerstvom zdravotníctva za účelom dohodnutia podmienok úhrady liekov. Cieľom je dohodnúť také podmienky úhrady, ktoré zabezpečia splnenie zákonných podmienok pre zaradenie liekov do zoznamu kategorizovaných liekov. "Prostredníctvom týchto zmlúv sa môžu dostať do úhradového systému aj tie lieky, ktoré by pri oficiálnych cenách nespĺňali kritériá nákladovej efektívnosti na zaradenie do zoznamu kategorizovaných liekov," vysvetlil PR špecialista súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský.Podľa VšZP je potrebné, aby pri uzatváraní zmlúv boli plne rešpektované právne ustanovenia, a aby sa nevytvoril neželaný precedens vo forme nerešpektovania novej, práve prijatej legislatívy o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. "Výhrady zdravotných poisťovní k uzatvoreným MEA zmluvám sa netýkali len absencie vyhlášky MZ SR, ale tiež určitých nezrovnalostí týkajúcich sa konkrétnych dohodnutých podmienok úhrady liekov uvedených v zmluvách," priblížila Peterová. Dôvera spresnila, že spoločný dôvod nesúhlasu pre všetky zmluvy bolo neskoršie vydanie vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výpočtu príslušného násobku pre stanovenie prahovej hodnoty posudzovaného lieku. "Ďalším z dôvodov bolo aj to, že pred uzatvorením niektorých zmlúv neboli zverejnené hodnotenia Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku a hodnotenie zdravotníckych technológií, alebo keď boli zverejnené, ich hodnotenie bolo negatívne," doplnil Štepianský. Dodal, že zmluvy tiež mali ďalšie formálne chyby a nedostatky. S tým súhlasí aj súkromná Union zdravotná poisťovňa. "Nešlo len o neskoré vydanie vyhlášky, ale zmluvy mali zásadné chyby a nedostatky, a to nielen formálneho charakteru. Preto považujeme za potrebnú ďalšiu diskusiu," spresnila hovorkyňa zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Union ZP tiež vyjadrila obavy z netransparentného rozhodovania o úhradách liekov z verejného zdravotného poistenia zo strany MZ SR. "Ktoré okrem iného posilňuje aj tento prípad," dodala. Zmluvy o podmienkach úhrady liekov by mali podľa Union ZP s držiteľom registrácie uzatvárať zdravotné poisťovne, nie ministerstvo. "Vzhľadom na rozličnú chorobnosť poistného kmeňa a rozličné potreby poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní je uzatváranie zmlúv ministerstvom zdravotníctva kontraproduktívne a neúčelné," podotkla poisťovňa. Kategorizačná komisia zasadala 5. septembra, keď prvýkrát posudzovala lieky podľa novej legislatívy.

Štítky :

lekari reklama