Zdieľanie

Vyjadrenie: MZ: Ľudia s duševným ochorením potrebujú vysokú kvalitu ... Vyjadrenie: MZ: Ľudia s duševným ochorením potrebujú vysokú kvalitu zdravotnej starostlivosti a primeranú formu psychosociálnej ...

authorTASR dateVloženie/úprava Štvrtok, 13.07.2024 categoryDenné správy commentsČítané 193x

Vyjadrenie: MZ: Ľudia s duševným ochorením potrebujú vysokú kvalitu zdravotnej starostlivosti a primeranú formu psychosociálnej podpory - odborníci na Slovensku sa inšpirovali skúsenosťami kolegov z Holandska

Bratislava 21. septembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v tomto týždni zorganizovali konferenciu s názvom "Politický dialóg Slovenskej republiky a Holandska o duševnom zdraví a psychosociálnej podpore osôb so skúsenosťou s duševným ochorením". Toto významné podujatie sa uskutočnilo v dňoch 18. až 20. septembra 2023.
Zúčastnili sa ho renomovaní holandskí experti (psychiater a poradca Ministerstva spravodlivosti Holandska v oblasti forenznej psychiatrie, psychiater a odborník na prechod do komunitnej starostlivosti, vedúci manažér ošetrovateľstva v oblasti forenznej psychiatrie a dvaja repatriační experti), ktorí sa o svoje odborné vedomosti a skúsenosti podelili so slovenskými expertmi z oblasti duševného zdravia v rámci viacerých diskusií o priebehu, realizácii a smerovaní práve prebiehajúcej reformy duševného zdravia na Slovensku.
"Som hrdá na to, že sme spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou a Holandskom iniciovali vzácnu spoluprácu, ktorá sa bude týkať implementácie forenznej a komunitnej psychiatrickej starostlivosti. Táto oblasť má zásadný význam pre našich občanov, najmä ak chceme dosiahnuť najvyššie možné štandardy starostlivosti o ich duševné zdravie. Holandsko má dlhú históriu v poskytovaní vysoko kvalitnej starostlivosti o duševné zdravie svojim občanom, a sme presvedčení, že môžeme veľa získať zo zdieľania ich skúseností. Na druhej strane, Slovensko má svoje vlastné jedinečné výzvy a perspektívy, ktoré môžu prispieť k tejto spolupráci. Vzájomné zdieľanie poznatkov a skúseností nám umožní dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti duševného zdravia," uviedla v úvodnom príhovore konferencie štátna tajomníčka MZ SR Monika Jankechová.
S príhovorom vystúpil aj zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Slovenskej republike Tatul Hakobyan a Regionálna poradkyňa pre duševné zdravie v Regionálnom úrade WHO pre Európu Ledia Lazeri, ktorí odkázali i na medzinárodné strategické dokumenty a zamerali sa na zdôraznenie toho, že potreby duševného zdravia sa vyvíjajú, rovnako ako prístup k duševnému zdraviu, z čoho vyplýva potreba "rekonštrukcie" prístupu k duševnému zdraviu v našej spoločnosti v súlade s požiadavkou dodržiavania ľudských práv a zabezpečenia psychosociálnej podpory pre osoby s duševným ochorení. Tieto odrážajú hlavné posolstvá Iniciatívy WHO za rovné práva pri navrhovaní, poskytovaní a ďalšom rozširovaní služieb pre najzraniteľnejšie osoby.
Duševné zdravie je neoddeliteľnou súčasťou zdravia človeka, týka sa a môže ovplyvniť každého, bez ohľadu na vek a sociálne zázemie. Téma duševného zdravia v našej spoločnosti výrazne zarezonovala v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a jej následkov, avšak na duševné zdravie majú výrazný vplyv aj dôsledky vojny na Ukrajine či ekonomická záťaž súvisiaca s nedávnou finančnou a energetickou krízou.
"Téma psychiatrickej starostlivosti v kontexte starostlivosti o duševné zdravie je v súčasnej dobe nesmierne dôležitá, a to nielen z hľadiska našej krajiny, ale aj v kontexte celosvetovej situácie a odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. Spoločne sme svedkami toho, že psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike niekoľko desaťročí neprešla zásadnejšou modernizáciou. Tento fakt nás postavil do situácie, kde v oblasti financovania starostlivosti o duševné zdravie výrazne zaostávame za vyspelejšími krajinami. Poskytovaná zdravotná a sociálna starostlivosť v oblasti duševného zdravia na Slovensku je bohužiaľ často nedostupná," zhodnotil aktuálnu situáciu generálny riaditeľ sekcie zdravia MZ SR Peter Čvapek.
V nadväznosti na prijatie Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý taktiež obsahuje komponent zameraný na dosiahnutie humánnej, modernej a dostupnej starostlivosti o duševné zdravie, si MZ SR na základe iniciatívy odborníkov z oblasti duševného zdravia dalo za cieľ zrealizovať reformu starostlivosti o duševné zdravie, ktorej cieľom je zvýšiť úroveň kvality poskytovanej ústavnej psychiatrickej starostlivosti vo viacerých jej aspektoch v súlade s najnovšími trendmi, odporúčaniami odborníkov z oblasti duševného zdravia a požiadavkami Európskej Únie a vybudovať sieť ambulantných zariadení komunitnej psychiatrickej starostlivosti, tzv. psychosociálnych centier, s cieľom zabezpečiť adekvátnu zdravotnú a sociálnu starostlivosť o dlhodobo chorých pacientov, najmä v ich prirodzenom prostredí mobilným tímom, a tým zvýšiť kvalitu ich života.
Okrem oblasti komunitnej psychiatrickej starostlivosti bola ďalšou dôležitou témou konferencie aj oblasť forenznej psychiatrickej starostlivosti, a teda realizácie ochranných liečení nariadených súdom osobám s duševným ochorením páchajúcim trestnú činnosť.
Holandskí experti mali počas svojho pobytu na Slovensku taktiež možnosť navštíviť zdravotnícke zariadenia poskytujúce psychiatrickú starostlivosť - Psychiatrickú kliniku Univerzitnej nemocnice – Nemocnica Staré mesto, Psychiatrickú nemocnicu Hronovce, Detenčný ústav Hronovce a Psychiatrickú nemocnicu Philippa Pinela Pezinok - a viesť diskusie so slovenskými odborníkmi v oblasti duševného zdravia priamo v týchto zariadeniach, čo obohatilo výmenu skúseností a prehĺbilo nadviazanie vzájomnej spolupráce medzi našimi krajinami.
Prostredníctvom prezentácie perspektívnych postupov a politík v oblasti duševného zdravia vrátane komunitnej psychiatrie a forenznej psychiatrie, podujatie významne prispelo k objasneniu toho, ako potreby duševného zdravia ovplyvňujú požiadavky na poskytovanie a rozvoj forenznej psychiatrie, ale i nadväzných a podporných služieb, a ako sa môžeme lepšie prispôsobiť vyvíjajúcim sa potrebám zraniteľných osôb, ktorým je potrebné našu pomoc adresovať.


TASR o tom informovali z komunikačného odboru MZ SR.


Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.


akb

Štítky :

lekari reklama