Zdieľanie

Výbor SPsS kritizuje zrušenie štandardného postupu k osobám s transsexualizmom-2 Bratislava 3. apríla (TASR) - Psychiatri kritizujú zrušenie štandardného postupu, týkajúceho sa osôb s transsexualizmom. ...

authorTASR dateVloženie/úprava Streda, 21.04.2024 categoryDenné správy commentsČítané 296x

Bratislava 3. apríla (TASR) - Psychiatri kritizujú zrušenie štandardného postupu, týkajúceho sa osôb s transsexualizmom. Poukazujú na to, že ide o rozhodnutie z iba nemedicínskych dôvodov. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR tak podľa nich neguje spoluprácu s odborníkmi, ktorí sa na postupe podieľali. Uviedol to Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SPsS) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) vo svojom stanovisku. Chce prehodnotiť zmysel jeho ďalšej spolupráce s rezortom.
"Je veľkým paradoxom, že MZ SR ruší z čisto nemedicínskych dôvodov štandardný postup, s ktorým sa v odbornej rovine plne stotožňuje. Situácia, keď odborná klinická prax podlieha rozhodnutiam na základe zástupných dôvodov, vytvára nebezpečný precedens s ďalekosiahlymi dôsledkami. Týmto rozhodnutím ministerstvo neguje dlhoročnú spoluprácu s odbornými spoločnosťami a odborníkmi, ktorí sa podieľali na vypracovaní štandardného postupu práve na základe jeho požiadavky," skonštatoval výbor.
Podotkol, že rozhodnutie ich stavia do situácie, keď musia prehodnotiť charakter a zmysel ďalšej bilaterálnej spolupráce. "Pokiaľ odbornosť, skúsenosti a vedomosti nie sú od nás požadovaným vkladom a nie sú brané do úvahy, nevidíme ako výbor SPsS SLS priestor na ďalšiu zmysluplnú spoluprácu s MZ SR," podotkol. Verí, že rezort nájde spôsob riešenia medzirezortných problémov bez potreby rušenia odborných postupov reflektujúcich medicínu založenú na dôkazoch v záujme poskytovania zdravotnej starostlivosti de lege artis.
Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom je zrušený od stredy. Rezort to odôvodnil okrem iného aj tým, že vec má aj etický a celospoločenský dosah. Prijatie postupu nebolo podľa neho spoločnosti dostatočne komunikované. Upozornil, že s tým súviseli množiace sa problémy jeho implementácie. S odborným obsahom postupu sa stotožňuje. Avizoval, že s ministerstvom vnútra bude hľadať medzirezortnú koordináciu tak, aby po absolvovaní medicínskej intervencie došlo aj k jeho správnemu legislatívnemu spracovaniu.
Zrušenie posledného odborného dokumentu považuje občianske združenie Saplinq za nebezpečný hazard so životmi transrodových ľudí. Združenie považuje tento krok len niekoľko dní pred prezidentskými voľbami za kupčenie s politickou podporou. Ministerstvo zdravotníctva by malo podľa nich urýchlene obnoviť platnosť diagnostických štandardov aj odborného usmernenia, alebo zabezpečiť urgentné vypracovanie nových. "Ak tak neurobí, ohrozuje tým dostupnosť život zachraňujúcej zdravotnej starostlivosti, čo môže mať vážne následky pre fyzické i duševné zdravie transrodových ľudí," uvádza združenie. Tiež odmieta vyjadrenia, že by zrušenie diagnostických štandardov k medicínskej tranzícii bolo riešením "problémov v praxi na matrikách".


UPOZORNENIE: Správa bola rozšírená o 5. odsek.


luf akb ima

Štítky :

lekari reklama

lekari reklama