Zdieľanie

Vláda: Na nadstavbu a rekonštrukciu časti DFN Košice pôjde takmer ... (2) Bratislava 10. júla (TASR) - Na nadstavbu a rekonštrukciu časti objektu Detskej fakultnej nemocnice (DFN) ...

authorTASR dateVloženie/úprava Streda, 19.07.2024 categoryDenné správy commentsČítané 114x

Bratislava 10. júla (TASR) - Na nadstavbu a rekonštrukciu časti objektu Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice pôjde takmer 36 miliónov eur. Vyplýva to z iniciatívneho materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Nadstavba má umožniť aj rekonštrukciu budov, do ktorých sa komplexne neinvestovalo 40 rokov. Dobudovať sa majú nové priestory pre viaceré oddelenia.
Cieľom návrhu realizácie nadstavby a stavebných úprav objektu košickej detskej fakultnej nemocnice je rozšíriť, zmodernizovať a vynoviť súčasné nemocničné priestory pre detských pacientov, sprevádzajúce osoby a zdravotnícky personál. Vláda priblížila, že do časti objektov sa neinvestovalo takmer 40 rokov a sú v podstate v pôvodnom stave.
Financovanie projektu bude hradené zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR vo výške 35.887.967 eur, zabezpečiť sa má do 31. decembra 2028. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) má priebežne zabezpečiť a vykonať kroky smerujúce k realizácii projektu.
"Nadstavba nemocnice bude mať prínos v oblasti zvýšenia bezpečnosti pracovísk, zlepšení kvality priestorov určených pre pacientov, zvýšenia hygienických štandardov," píše sa v schválenom materiáli.
Stavebné práce by mali začať v decembri 2025 a ukončenie kolaudačného konania je plánované na jún 2028. Nadstavba podľa ministerky zdravotníctva zefektívni klinické a technicko-prevádzkové procesy. "Rozšíri rozsah a spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre nemocničné zariadenie IV. úrovne, zvýši kvalitu zdravotnej starostlivosti, v neposlednom rade umožní vytvoriť príjemné prostredie pre pacientov, ako aj personál," uviedla Dolinková.
Vláda v návrhu okrem iného priblížila, že oddelenie neonatologickej a intenzívnej medicíny je už 20 rokov v zastaraných, nevyhovujúcich prenajatých priestoroch, do ktorých DFN Košice nemôže investovať. Vďaka projektu sa majú vybudovať nové priestory pre oddelenie neonatologickej a intenzívnej medicíny, ako aj pre urgent II. typu pre deti a dorast a oddelenie rádiológie a zobrazovacích metód. Nové priestory má dostať aj oddelenie detskej onkológie a hematológie, fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, klinika detí a dorastu aj oddelenie detskej neurológie. Vytvoriť sa má aj časť priestorov pre oddelenie rádiológie a zobrazovacích metód - MR pracovisko. Vybudovať sa majú nové priestory aj pre špecializované pediatrické ambulancie.
Detská fakultná nemocnica Košice je špecializovanou koncovou
nemocnicou pre detských pacientov. Jej spádovou oblasťou je východné Slovensko, cieľovou skupinou sú obyvatelia Košického a Prešovského samosprávneho kraja s počtom 1.629.120 obyvateľov.


UPOZORNENIE: Správa bola rozšírená o 5. odsek.


sum mj

Štítky :

lekari reklama