Zdieľanie

Radíme: Ľudia s problémami sa môžu obrátiť aj na Linku dôvery Nezábudka Bratislava 14. októbra (TASR) – Človek, ktorého niečo trápi alebo ktorý má psychické problémy, sa ...

authorTASR dateVloženie/úprava Pondelok, 04.06.2020 categoryDenné správy commentsČítané 121x

Bratislava 14. októbra (TASR) – Človek, ktorého niečo trápi alebo ktorý má psychické problémy, sa môže obrátiť na Linku dôvery Nezábudka na telefónnom čísle 0800 800 566. Linku prevádzkuje Liga za duševné zdravie (LDZ) SR a odborníci na nej 24 hodín denne radia ľuďom s akýmkoľvek problémom.Linka dôvery Nezábudka, ktorú po 13 rokoch opäť spustili 1. júla, je bezplatná a anonymná. Momentálne na nej pomáha 18 odborníkov. „Teraz v októbri sa začala kampaň s názvom Ako sa máš? a po spustení sa počet telefonátov zvýšil o 20 percent,“ povedal riaditeľ LDZ SR Martin Knut.Výhodou dištančného poradenstva na linke je podľa neho to, že je dostupné okamžite, človek nemusí prekonávať formálne bariéry súvisiace s návštevou v ambulancii, ako vyhľadávanie odborníka, objednanie sa a čakanie na termín. Navyše je linka bezplatná, poskytuje vysokú mieru anonymity a je dostupná z celého Slovenska.Linka spája viacerých odborníkov a v databáze má kontakty na poradenské zariadenia, ako pedagogicko-psychologické poradne či centrá poradensko-psychologických služieb, psychiatrické lôžkové zariadenia a denné stacionáre, tiež na ambulantných psychiatrov, klinických psychológov a psychoterapeutov. Volajúcim môže odporučiť aj mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi psychického zdravia či ktoré riešia sociálnu problematiku, pacientske organizácie a organizácie príbuzných a priateľov duševne chorých.Za tri mesiace a jeden týždeň od spustenia linka prijala 1277 relevantných hovorov. „Na základe nich sa dá usudzovať, že Slovákov najviac trápia depresie a medziľudské vzťahy,“ priblížil Knut. Z hovorov sa 278 týkalo rodinnej problematiky, 238 partnerskej a manželskej problematiky, 189 depresívnych stavov, 136 sa zaoberalo závislosťou a 32 problematikou samovrážd. Na linku doteraz volalo viac žien ako mužov. V prevencii duševných ochorení a samovrážd je podľa psychiatričky Vandy Valkučákovej veľmi dôležité vzdelávanie profesionálov i laikov, pacientov, vysoko rizikových skupín a ich príbuzných a dôležitá je tiež osveta.O osvetu a destigmatizáciu duševných ochorení sa v spoločnosti snaží aj nezisková organizácia No more stigma. Psychoterapeuti z organizácie organizujú besedy, konzultácie a workshopy v školách a firmách. Tento rok na festivale Pohoda prevádzkovali Stanicu duševnej pohody a 5. októbra v Prešove tiež zorganizovali podujatie Beh o dušu.

Štítky :

lekari reklama

lekari reklama

lekari reklama