Zdieľanie

OTS: Iba v Unione majú deti až sedem dní kúpeľnej liečby navyše Bratislava 13. júna (TASR-OTS) - Kúpeľná liečba je v mnohých prípadoch priam nenahraditeľná. A to ...

authorTASR dateVloženie/úprava Štvrtok, 10.07.2020 categoryDenné správy commentsČítané 83x

Bratislava 13. júna (TASR-OTS) - Kúpeľná liečba je v mnohých prípadoch priam nenahraditeľná. A to nielen pre dospelých. Niektoré chronické, ale aj iné ochorenia, si vyžadujú kúpeľnú liečbu najmä pre deti. Ide napríklad o choroby dýchacieho, tráviaceho a obehového ústrojenstva, poruchy látkovej výmeny, kožné, pohybové či onkologické choroby, ale aj mnohé ďalšie. Niektoré zdravotné poisťovne však kúpeľný pobyt dieťaťa hradia maximálne počas 21 dní.„My dávame pri kúpeľnej liečbe ako jediní na výber. Rodičia dostanú oznámenie o tom, že bola dieťaťu schválená kúpeľná liečba na 21 až 28 dní, teda na tri až štyri týždne. Oni si tak podľa toho, aký čas im vyhovuje, dohodnú dĺžku pobytu priamo s kúpeľným zariadením, ktoré vykáže zdravotnej poisťovni len toľko dní liečby, koľko dieťa reálne absolvuje,“ hovorí členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, Elena Májeková. Ako dopĺňa, všetky ochorenia, na základe ktorých je možná úhrada kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia, sú uvedené v Indikačnom zozname. Detičkám, ktoré nedovŕšili 7. rok veku, schvaľuje Union zdravotná poisťovňa sprievod, za ktorý hradí kúpeľom náklady na ubytovanie.Kúpeľnú liečbu môže navrhnúť lekár špecialista alebo všeobecný lekár pre deti a dorast na základe nálezu lekára špecialistu. Návrh na liečbu treba doručiť do zdravotnej poisťovne a to poštou, osobne alebo na kontaktné miesto. Rodič bude o schválení, neschválení, prípadne o potrebe doplniť návrh o určité vyšetrenia informovaný písomne. Ak je schválená kúpeľná starostlivosť, bude zaslané dieťaťu na adresu rodiča alebo zákonného zástupcu oznámenie o schválení kúpeľnej liečby s 1. a 2. dielom návrhu a prípadnými nálezmi. Súčasťou je aj oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti s pokynmi ako ďalej postupovať a aj zoznam kúpeľných zariadení s kontaktnými údajmi. Poisťovňa kúpele teda neprideľuje, rodič, prípadne zákonný zástupca, si sám vyberie z tohto zoznamu zariadenie, ktoré mu po dohovore s pracovníkom kúpeľov bude vyhovovať a kompletný návrh zašle do vybraných kúpeľov. Každé z kúpeľných zariadení má svoju web stránku, na ktorej je možné dozvedieť sa podrobnejšie informácie.

Štítky :

lekari reklama

lekari reklama