Zdieľanie

Banskobystrický RÚVZ hovorí o tom,ako sa dá predchádzať obštrukčnej chorobe pľúc Banská Bystrica 19. novembra (TASR) - Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu banskobystrického Regionálneho úradu ...

authorTASR dateVloženie/úprava Utorok, 05.07.2020 categoryDenné správy commentsČítané 136x

Banská Bystrica 19. novembra (TASR) - Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravia (RÚVZ) organizuje v týchto dňoch pre žiakov základných škôl a pre verejnosť preventívne podujatia, zamerané na predchádzanie chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) a prevenciu fajčenia.„Obsahom edukačných aktivít určených pre školopovinné deti je prednáška na tému Moderné je nefajčiť, sledovanie preparovaných pľúc nefajčiara a fajčiara pod mikroskopom, meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu smokerlyzérom a úsilného výdychu za sekundu spirometrom, a tiež premietane DVD filmu Kým stúpa dym... a dotazníkový prieskum zameraný na problematiku fajčenia. Dospelá populácia si bude môcť otestovať svoj úsilný výdych spirometrom a fajčiari zistiť množstvo CO vo vydychovanom vzduchu a otestujú si tiež svoju nikotínovú závislosť Fagerstrőmovým dotazníkom nikotínovej závislosti," popísala plánované aktivity Tatiana Zvalová, ktorá vedie Poradňu pre odvykanie od fajčenia na banskobystrickom RÚVZ.Podľa posledných publikovaných štatistík Národného centra zdravotníckych informácií bolo v pneumologických ambulanciách v roku 2017 evidovaných s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc 80.601 pacientov, čím výskyt tohto ochorenia oproti roku 2016 mierne vzrástol. Z dlhodobého hľadiska ale skôr eviduje pokles pacientov s týmto ochorením. Za vznikom CHOCHP je dlhodobé vdychovanie cudzorodých škodlivín, ktoré sa vyskytujú pri niektorých pracovných činnostiach, ako je práca v bani, tuneloch, textilkách, chemických továrňach, pri kúrení uhlím v domácom prostredí. Prvotnou príčinou je ale vdychovanie cigaretového dymu z tabakových výrobkov, ako sú cigarety, cigary alebo fajky. Podľa Zvalovej obštrukčná choroba pľúc sa vyvinie u 8 - 10 percent fajčiarov, ktorí sú vnímaví účinkom škodlivých látok pri vdychovaní cigaretového dymu.Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc pripadá každoročne na tretiu stredu v novembri, takže v tomto roku je ním streda 20. novembra. Podľa štatistických údajov WHO na toto závažné zápalové ochorenie dýchacích ciest trpí vo svete až 64 miliónov ľudí a približne 3 milióny ľudí jej každoročne podľahne. Svetová zdravotnícka organizácia predpokladá, že v roku 2030 sa CHOCHP stane treťou najčastejšou príčinou úmrtí na celom svete.

Štítky :

lekari reklama

lekari reklama