Zdieľanie

B. Bystrica: RÚVZ realizuje projekt o vplyve škodlivín zo životného prostredia Banská Bystrica 3. decembra (TASR) - Z iniciatívy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici ...

authorTASR dateVloženie/úprava Utorok, 04.06.2020 categoryDenné správy commentsČítané 101x

Banská Bystrica 3. decembra (TASR) - Z iniciatívy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici sa v stredu (4. 12.) začína realizovať pilotný projekt Monitorovania zaťaženia detskej a dospelej populácie polyaromatickými uhľovodíkmi a ftalátmi v životnom prostredí regiónu Banskej Bystrice. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) totiž v európskom regióne umiera každý rok takmer jeden a pol milióna ľudí na ochorenia, ktoré súvisia s kvalitou životného prostredia. Toto číslo zodpovedá 16 percentám všetkých úmrtí spôsobených environmentálnymi rizikami, ktorým sa možno vyhnúť alebo ich možno odstrániť.Prvá fáza projektu sa začne v Základnej škole na Radvanskej ulici v Banskej Bystrici. "Našou snahou je získať na spoluprácu na štúdii 60 párov (dieťa a matka) z mestskej oblasti - z mesta Banská Bystrica, a 60 párov (dieťa a matka) z vidieka – obce Hrochoť, Poniky a Ľubietová. Účasť na štúdii spočíva v zodpovedaní jednoduchých otázok v dotazníku a odobratí vzorky biologického materiálu - prvého ranného moču od matky aj dieťaťa," priblížila úvodnú časť štúdie Katarína Slotová z RÚVZ v Banskej Bystrici. Tá potrvá dva mesiace, potom budú nasledovať chemické analýzy získaného biologického materiálu a odobratých vzoriek ovzdušia a ich vyhodnotenie. Ľudský biomonitoring je podľa odborníkov efektívnym nástrojom na hodnotenie expozície ľudskej populácie chemickým látkam zo životného a pracovného prostredia, ktorý zaznamená toto "neviditeľné" zaťaženie človeka škodlivými látkami. Umožňuje sledovať vzťah medzi expozíciou chemickým faktorom zo životného a pracovného prostredia a poškodením zdravia a poskytuje informáciu o celkovej záťaži organizmu človeka danými chemickými látkami prostredníctvom analýz týchto látok priamo vo vzorkách biologického materiálu z ľudského organizmu.Informácie získané zo vzoriek moču a dotazníkov podľa jej slov pomôžu vytvoriť obraz o úrovni znečisťujúcich látok pochádzajúcich zo životného prostredia u ľudí a pomôžu rozvíjať opatrenia na ochranu zdravia obyvateľstva. "Ak budú mať účastníci štúdie záujem, poskytneme im výsledky z analýzy ich vzoriek a vzoriek dieťaťa s informáciou, ako môže byť ich zdravotný stav a zdravotný stav dieťaťa ovplyvnený, vrátane odporúčaní, ako expozíciu sledovanými znečisťujúcimi látkami znížiť, respektíve vylúčiť," dodala Slotová.

Štítky :

lekari reklama

lekari reklama

lekari reklama