Zdieľanie

Urologie pro praxiČasopis Urologie pro praxi je vydáván ve spolupráci se Sdružením ambulantních urologů.

Popis časopisu

Lekarne.sk Cílová skupina - urologové
Ročník - 10.
Náklad - 800 ks
Periodicita - 6x ročně

Rubriky

 • Editorial
 • Přehledové články
 • Sdělení z praxe
 • Urologie ve zkratce
 • Pro sestry
 • Informace a komentáře
 • Informace pro pacienty
 • Právo v medicíně
Přílohy (určeno pouze pro předplatitele)
 • abstrakta z vybraných urologických kongresů a sympozií
 • různé další nepravidelné přílohy (různé tématické brožurky aj.)
Odborná korektura
 • doc. MUDr. Richard Reif, CSc.
 • Indexováno/excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca
 • Registrace u MK ČR - E 10341
 • Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice
Redaktorka
 • Zdeňka Bartáková
Vydavatel
 • Solen, s.r.o.
Redakce
 • Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • tel.: 585 242 681
 • mob.: 777 557 416
 • fax: 582 396 099
 • e-mail: bartakova@solen.cz
Distributor časopisu v ČR
 • Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
Distributor časopisu v SR
 • Solen, s.r.o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava


Štítky :

lekari reklama