Zdieľanie

Praktické lékárenstvíČasopis je vydáván ve spolupráci s Českou farmaceutickou společností ČLS JEP

Popis časopisu

Lekarne.sk CÍLOVÁ SKUPINA - lékárníci, farmaceuti
ROČNÍK - 5.
NÁKLAD - 3 000 ks
PERIODICITA - 6× ročně

RUBRIKY

 • Slovo úvodem
 • Aktuální farmakoterapie
 • Klinická farmacie
 • Nemocniční lékárenství
 • Fytoterapie
 • Sociální farmacie
 • Klinická fyziologie
 • Farmaceutický průmysl
 • Lékárník a internet
 • Vzdělávání ve farmacii
 • Pro farmaceutické asistenty
 • IPVZ a SUKL informuje
 • Odborné akce
 • Z historie
 • Otázky a odpovědi, vaše názory
 • Společenská rubrika
PŘÍLOHY (určeno předplatitelům)
 • abstrakta z vybraných farmaceutických kongresů
 • kalendář
 • různé další nepravidelné přílohy
 • tématické brožurky aj.
PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY
 • doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
 • doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
 • prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.
 • RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Solich, CSc.
 • prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc.
 • RNDr. Věra Myslivcová
 • doc. RNDr. Jiří Portych, CSc.
 • prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
 • doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
 • PharmDr. Vítězslava Fričová
 • doc. RNDr. Václav Rusek
 • Všechny publikované články procházejí recenzí
 • Indexováno/excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca
 • a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
VYDAVATEL
 • Solen, s. r. o.
REDAKCE
 • Mgr. Jitka Strouhalová
 • e-mail: strouhalova@solen.cz
 • tel.: 582 330 438
 • mob: 777 714 680
 • fax: 582 396 099
 • Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
DISTRIBUTOR ČASOPISU V ČR
 • Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
DISTRIBUTOR ČASOPISU V SR
 • Solen, s.r.o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
 • Ing. Lenka Mihulková
 • e-mail: mihulkova@solen.cz
 • Před Bateriemi 913\5, 162 00 Praha 6
 • tel.: 233 340 202
 • mob.: 777 714 671
 • fax: 233 340 202


Štítky :

lekari reklama