Zdieľanie

PEDIATRIA PRE PRAXČasopis prináša prakticky podané informácie z oblasti pediatrie s dôrazom na využiteľnosť informácií, predovšetkým v ambulantnej praxi. Formou prehľadných článkov predkladá najnovšie poznatky predovšetkým z oblasti diagnostiky a liečby chorôb detského veku.

Popis časopisu

Lekarne.sk Publikuje prehľadné články, kazuistiky, skrátené obrazové kazuistiky. Časopis sa venuje novej medicínskej paradigme - medicíne založenej na dôkaze a v názorných ukážkach upozorňuje na význam jej praktického použitia v ambulantnej praxi terénneho pediatra.

Ročník 10, 2009, vychádza 6x ročne
Predseda redakčnej rady: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Podpredseda redakčnej rady: prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Odborný editor: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Redakčná rada:
MUDr. Eva Antonyová, doc. MUDr. Marta Benedeková, CSc., mim. prof., doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc., MUDr. Peter Čižnár, CSc., prof. MUDr. Svetozar Dluholucký, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., Mgr. Jaroslava Fendrychová, MUDr. Pavel Fruhauf, CSc., MUDr. Josef Grym, MUDr. Josef Gut, MUDr. Karel Goldemund, CSc., MUDr. Nora Hradská, doc. MUDr. Darina Chovancová, MUDr. Pavel Geier, doc. MUDr. Karol Kralinský, PhD., mim. prof., MUDr. Alena Machovcová, MBS, doc. MUDr. Ivan Novák, CSc., MUDr. Jana Rašková, MUDr. Katarína Šimovičová, MUDr. Pavol Šimurka, prof. MUDr. Jiři Šnajdauf, DrSc., doc. MUDr. Branislav Spišák, CSc., MUDr. Alena Staníková, doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., MUDr. Jarmila Seifertová, doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Vydavateľ časopisu v SR:
SOLEN, s.r.o., www.solen.sk

Adresa redakcie:
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava

Šéfredaktor vydavateľstva:
Mgr. Roman Jazudek, 02/ 5465 1386, jazudek@solen.sk

Redaktorka:
Ing. Jana Repiská, 02/ 5413 1381, repiska@solen.sk

Obchodné oddelenie:
Ing. Ivana Mihóková, 02/ 5465 0648, mihokova@solen.sk

Grafická úprava, sadzba:
Martin Michalík, michalik@solen.sk

Objednávky na pravidelné zasielanie a predplatné v SR:
SOLEN, s.r.o.
Petronela Kesziová
Lovinského 16
811 04 Bratislava
distribucia@solen.sk


Štítky :

lekari reklama