Zdieľanie

ONKOLÓGIAPrináša najnovšie prehľadné a praktické poznatky z oblasti diagnostiky a liečby predovšetkým onkologických ochorení, ale i chorôb súvisiacich s onkológiou. Zároveň ponúka žiadané príspevky z praxe vo forme kazuistík, či prostredníctvom informácií z pracovísk.

Popis časopisu

Lekarne.sk Ročník 4, 2009, vychádza 6x ročne

Predseda redakčnej rady :
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Redakčná rada:
doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc., MUDr. Viera Bajčiová, MUDr. Vladimír Bella, PhD., doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., doc. MUDr. Ján Hudeček, CSc., MUDr. Richard Hrubý, MUDr. Karel Kroupa, PhD., doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc., doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., h. doc. MUDr. Ladislav Masák, CSc., MUDr. Patrik Palacka, prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Andrej Vranovský, doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Odborný redaktor:
MUDr. Michal Mego, PhD.

Editor rubriky Zo zahraničnej tlače:
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Vydavateľ časopisu v SR: SOLEN, s.r.o.
Adresa redakcie: SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava

Šéfredaktor vydavateľstva:
Mgr. Roman Jazudek, 02/ 5465 1386, jazudek@solen.sk
Redaktorka:
Mgr. Kamila Hudaková, 02/ 5413 1381, hudakova@solen.sk

Obchodné oddelenie:
Mgr. Jana Chrenková, 02/ 5465 0648, chrenkova@solen.sk

Grafická úprava, sadzba:
Bc. Martin Michalík, michalik@solen.sk

Predplatné v SR:
Petronela Kesziová, 02/ 54650649, 0910 906 599 Časopis si môžete objednať e-mailom: distribucia@solen.sk


Štítky :

lekari reklama