Zdieľanie

Klinická farmakologie a farmacieCÍLOVÁ SKUPINA, farmakologové, ostatní obory dle hlavního tématu

Popis časopisu

Lekarne.sk CÍLOVÁ SKUPINA
farmakologové, ostatní obory dle hlavního tématu

ROČNÍK - 23.
NÁKLAD - 2 000 ks
PERIODICITA - 4 x ročně

RUBRIKY

 • Originální práce
 • Přehledné práce
 • Hot-lines
 • Kazuistiky
 • Varia
 • Zprávy ze sjezdů
 • Společenská rubrika
PŘÍLOHY (určeno pro předplatitele)
 • Abstrakta vybraných farmakologických kongresů
REDAKČNÍ RADA
 • prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
 • PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
 • doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
 • Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jaroslav Jezdinský, CSc.
 • doc. MUDr. Milan Kolář, CSc.
 • prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
 • prof. MUDr. Jan Krejsek, CSc.
 • prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
 • prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc.
 • prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
 • prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
 • doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
 • doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Peter Višňovský, CSc.
ODBORNÝ REDAKTOR
 • doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
 • Všechny publikované články prochází dvojitou nezávislou recenzí.
 • Indexováno/excerpováno v Bibliographia medica Čechoslovaca
 • Registrace u MK - E7223
 • Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice
REDAKTORKA
 • Mgr. Michaela Majerová
Vydavatel
 • Solen, s. r. o.
Redakce
 • Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • tel.: 585 242 502
 • mob.: 777 557 426
 • fax: 582 396 099
 • e-mail: majerova@solen.cz
Distributor časopisu v ČR
 • Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
Distributor časopisu v SR
 • SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava
Obchodní oddělení
 • Ing. Lenka Mihulková
 • e-mail: mihulkova@solen.cz
 • Před Bateriemi 913\5, 162 00 Praha 6
 • tel.: 233 340 202
 • mob.: 777 714 671
 • fax: 233 340 202


Štítky :

lekari reklama