Zdieľanie

SKSaPA: Sestry a pôrodné asistentky čelia nedoceneniu či obťažovaniu Bratislava 11. mája (TASR) - Sestry a pôrodné asistentky čelia nedoceneniu, obťažovaniu či stigmatizácii. Sú ...

authorTASR dateVloženie/úprava Štvrtok, 23.06.2024 Zobrazené: 426194x categoryZaujímavosti

Bratislava 11. mája (TASR) - Sestry a pôrodné asistentky čelia nedoceneniu, obťažovaniu či stigmatizácii. Sú obeťami slovných či fyzických útokov. Treba im zabezpečiť bezpečie, rešpekt a spravodlivé odmeňovanie. Uviedla to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) pri príležitosti piatkového (12. 5.) Medzinárodného dňa sestier. Ten sa tento rok venuje téme "Naše sestry. Naša budúcnosť".
"Príklady toho, čo sestry robia na dennej báze, nie sú obmedzené iba na podávanie liekov, ale aj na uspokojovanie potrieb pacientov, zaznamenávanie histórie pacientov, poskytovanie emocionálnej podpory a vzdelávanie pacientov a ich blízkych o plánoch zdravotnej starostlivosti a preventívnych opatreniach. Sestry sú dôležité spolupracovníčky lekárov a zabezpečujú chod zdravotníckych zariadení," skonštatovala komora.
Ošetrovateľstvo má podľa jej slov nezastupiteľné miesto. Vyzdvihla tiež prácu sestier počas pandémie ochorenia COVID-19. "Ich práca ich vystavovala riziku nákazy COVID-19. Napriek správam o tom, že zdravotnícki pracovníci ochoreli, ba dokonca doplatili životom na účinky starostlivosti o infikovaného pacienta, títo jednotlivci naďalej slúžili svojim komunitám vo svojich domovských krajinách," povedala.
Z pandémie sa treba podľa SKSaPA poučiť a vytvoriť pre sestry vhodné podmienky. "Sme potrebné, ale neviditeľné. Cesta k naplneniu poslania ošetrovateľstva je zložitá, ale dosiahnuteľná," uviedla prezidentka komory Iveta Lazorová. Vyžaduje si to podľa nej vedomosti, vzájomnú podporu, rešpektovanie odbornej identity, špecifických požiadaviek a aktivitu každého jednotlivca.
SKSaPA organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier viacero podujatí, 19. mája bude udeľovať ocenenia Biele srdce.

Štítky :

lekari reklama

lekari reklama