Zdieľanie

Pracovisko magnetickej rezonancie v Leviciach opäť otvorené! MR Levice je jedným z deviatich pracovísk magnetickej rezonancie na Slovensku patriacich pod spoločnosť Pro ...

authorTASR dateVloženie/úprava Pondelok, 07.05.2021 categoryZaujímavosti commentsČítané 1784x

MR Levice je jedným z deviatich pracovísk magnetickej rezonancie na Slovensku patriacich pod spoločnosť Pro Diagnostic Group, a.s. a zároveň je partnerským pracoviskom magnetickej rezonancie – Medicína Nové Zámky.
V priebehu októbra bola prevádzka tohto 1,5T centra magnetickej rezonancie, po rekonštrukcii pracoviska a výmene MR prístroja, opätovne spustená. Na pracovisku Vás radi vyšetria na novom, vo svojej rade najvýkonnejšom prístroji Siemens MAGNETOM Sola 1,5T.
MR Levice sa nachádza priamo v priestoroch levickej nemocnice s poliklinikou. Pracovisko umožňuje vyšetrenie dospelých aj detských pacientov. Všetky vyšetrenia sú plne hradené zdravotnými poisťovňami, dostupné je aj vyšetrenie pre samoplatcov. Pracovisko je pripojené do Telerádiologického komunikačného centra, prostredníctvom ktorého je možné zasielať spolupracujúcim zdravotníckym zariadeniam a ambulanciám snímky alebo nálezy elektronicky.


 


Pre objednanie sa kontaktujte pracovisko telefonicky na  +421 36 3211 351 alebo emailom na adrese MRLevice@medicinanz.sk.


O spoločnosti
Pro Diagnostic Group, a.s. je vedúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v oblasti rádiologických služieb na Slovensku. Prevádzkuje diagnostické centrá s modalitami magnetická rezonancia, CT, USG, RTG či PET/CT. Všetky centrá sú umiestnené vo veľkých nemocniciach či poliklinikách, sú vybavené modernými zobrazovacími technológiami, a aj vďaka skúsenému zdravotníckemu personálu sa nám darí implementovať do praxe najmodernejšie diagnostické metódy, ktoré výrazne zlepšujú kvalitu vyšetrení a komfort pacienta počas vyšetrenia. Našou hlavnou víziou je neustále zlepšovať a stabilizovať svoju pozíciu vo vzťahu k pacientom, lekárom a zdravotným poisťovniam, a to najmä prostredníctvom udržiavania najkratších čakacích lehôt pre pacienta v každom regióne, kde naša spoločnosť pôsobí. V súčasnosti spoločnosť prevádzkuje 11 diagnostických centier rozmiestnených po celom Slovensku.

KONTAKT: https://magnetickarezonancia.sk/levice/

Štítky :

lekari reklama

lekari reklama