Zdieľanie

Pacienti vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva, aby sa zaoberalo nedostatočným počtom kusov inkontinenčných pomôcok V slovenských lekárňach dlhodobo chýbajú viaceré druhy liekov. Jednou z príčin ich nedostupnosti je aj ...

authorTASR dateVloženie/úprava Streda, 01.10.2023 categoryZaujímavosti commentsČítané 534x

V slovenských lekárňach dlhodobo chýbajú viaceré druhy liekov. Jednou z príčin ich nedostupnosti je aj reexport zo Slovenska z dôvodu ich nízkej ceny. V prípade inkontinenčných zdravotníckych pomôcok sa reexport zatiaľ podarilo zvrátiť, keďže ceny narástli ekvivalentne s infláciou. Pacientom sa však výrazne znížili počty kusov hradených zo zdravotného poistenia. Pacientska organizácia InkoFórum upozorňuje, že dopady pocítia tí najzraniteľnejší, najmä seniori. Pacienti preto vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva, aby v čo najkratšom čase rozhodlo o navýšení úhrad za pomôcky. Svoje tvrdenia opierajú o dáta z prieskumu.

Výrobné náklady na inkontinenčné pomôcky stúpli v minulom období o viac ako 40%. Spôsobilo to hlavne zvýšenie cien materiálu napr. buničiny, ale zároveň aj dopady energetickej krízy, inflácie a zmien v dodávateľských reťazcoch vynútených pandémiou a vojnou na Ukrajine. Okolité krajiny, aj krajiny v EÚ tento dopad výrobcom postupne kompenzujú nielen možnosťou navýšenia ceny pomôcok, ale aj ich úhrad tak, aby dopady krízy čo najmenej pocítili pacienti. Na Slovensku zvýšilo Ministerstvo zdravotníctva ceny kategorizovaných inkontinenčných pomôcok z dôvodu potreby kompenzácií ich výrobných nákladov od júla tohto roka. Nezmenil sa však limit, podľa ktorého má pacient nárok na určitý počet pomôcok podľa závažnosti ochorenia. Dopady pociťujú pacienti na svojich peňaženkách. Potvrdzujú to aj dáta z ich prieskumu. O zabezpečenie dôstojnosti pri tomto ochorení preto žiadajú ministerstvo.


Pacienti sa priplácaniu za pomôcky nebránia, musí však byť únosné


„Viac ako 63% respondentov prieskumu, ktorý realizovalo OZ InkoFórum počas leta na vzorke 280 pacientov s inkontinenciou a ich opatrovateľov, uviedlo, že inkontinenčné pomôcky potrebujú neustále počas dňa aj v noci. Z toho vyplývajú určité nároky na ich množstvo aj kvalitu,“ hovorí Adriana Pobehová, predsedníčka OZ InkoFórum.

62% respondentov uviedlo, že dnes im po zvýšení cien inkontinenčných pomôcok nepostačuje počet mesačne vydaných pomôcok na predpis a musia si ich dokupovať, aby si zabezpečili dôstojný život a neznižovali svoje hygienické a zdravotné štandardy. Za inkontinenčné a absorbčné pomôcky si pritom mnohí už dnes doplácajú. Viac ako tretina respondentov uviedla sumu od 11-20 € mesačne a viac ako polovica bežne mesačne platí od 1 – 20 €. Takmer 45% respondentov uviedlo, že doplatok v rozmedzí 1-10 € sa im zdá únosný. Viac ako polovica respondentov, ktorí trpia nezvratnou formou inkontinencie III. stupňa by privítala nulový doplatok.


O naliehavosti riešenia tohto problému hovorí aj Elena Marušáková, viceprezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov: ,,Z dôvodu systém u, ktorý vyžaduje na Slovensku neprimerane nízke ceny,


niektoré inkontinenčné pomôcky pre špecifických pacientov, vrátane detí na Slovensku ani nie sú

dostupné. Snaha o udržanie tých pomôcok, ktoré na Slovensku máme, viedla k umožneniu zvýšenia cien

inkop omôcok. Nezvýšenie úhrad, a nesch v álenie zmeny nastavenia systému podľa súčasných potrieb

najmä pre pacientov s ťažkou inkontinenciou spôsobilo, že pacient prichádza mesačne o približne 10%

z množstva potrebných pomôcok. Pre slovenských seniorov nejde vôbec o zanedbateľný fakt. Preto

spolu s OZ InkoFórum vyzývame Ministerstvo zdravotníctva a zdravotné poisťovne, aby príležitosť na

zabez pečenie dôstojného života našich pacientov nepremeškalo.“

Inkontinencia sa týka hlavne seniorov

Slovensko patrí medzi najrýchlejšie starnúce populácie Európy. Inkontinencia je zdravotný problém, ktorý sa týka predovšetkým ľudí v dôchodkovom veku ale nielen ich. Viac ako 40% respondentov

prieskumu začalo trpieť inkontinenciou vo veku od 51 – 70 rokov. Najčastejším dôvodom, ktorí udávali

ženy aj muži bola choroba alebo úraz. U žien špeciálne aj pôrod.


,,Inkontinencia je stále vnímaná ako téma, o ktorej sa hanbíme rozprávať, spôsobuje nám nepohodlie

v práci aj v súkromnom živote. Kvôli nej sa mnohí spoločensky izolujú alebo vyhýbajú aktivitám, ktoré

im predtým spôsobovali radosť. Takmer 70% respondentov v našom prieskume uviedlo, že inkontinencia

má významný vplyv na ich súkromný život a vo veľkej miere obmedzuje jeho kvalitu, “ vysvetľuje

Pobehová. „Až 68% respondentov potvrdilo, že ochorenie významne ovplyvňuje ich duševné zdravie

a osobné pocity. O to dôležitejšie je neodkladať riešenie tohto problému,“ dodáva.


O inkontinencii a OZ InkoFórum

Inkontinencia je ochorenie, ktorým dnes trpí okolo pol milióna mužov a žien na Slovensku. Zároveň

patrí medzi desať najčastejších ochorení v celosvetovom meradle. Občianske združenie InkoFórum je

nezávislá pacientska organizácia zameraná na pomoc osobám trpiacim inkontinenciou. Šíri osvetu,

informuje a háji záujmy a potreby pacientov pri legislatívnych zmenách. Od roku 2006 zastupuje

a obhajuje potreby ľudí, ktorých sa inkontinencia dotýka, či už ich samotných, alebo ich blízkych,

prípadne osoby, o ktoré sa starajú. V súčasnosti má viac ako 2000 členov.


Viac na: www.inkoforum.sk, kontakt: info@inkoforum.sk

ZDROJ: seesame

Štítky :

lekari reklama