Zdieľanie

Pracovné miesta v zdravotníctve Pracovné miesta ponúkané zamestnávateľom: Národný onkologický ústav

30
NOV
2018
Práca v zdravotníctve

Sanitár operačné sály a lôžkové oddelenia

Firma: Národný onkologický ústav (IČO: 165336)
Miesto práce: Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 30.11.2018
detaily pracovnej pozície

30
NOV
2018
Práca v zdravotníctve

Sanitár operačné sály a lôžkové oddelenia

Firma: Národný onkologický ústav (IČO: 165336)
Miesto práce: Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 30.11.2018
detaily pracovnej pozície

27
NOV
2018
Práca v zdravotníctve

Masér

Firma: Národný onkologický ústav (IČO: 165336)
Miesto práce: Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 27.11.2018
detaily pracovnej pozície

27
NOV
2018
Práca v zdravotníctve

Masér

Firma: Národný onkologický ústav (IČO: 165336)
Miesto práce: Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 27.11.2018
detaily pracovnej pozície

26
NOV
2018
Práca v zdravotníctve

Sestra

Firma: Národný onkologický ústav (IČO: 165336)
Miesto práce: Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava 3 - Nové Mesto, Slovensko
Zverejnené: 26.11.2018
detaily pracovnej pozície

26
NOV
2018
Práca v zdravotníctve

Sestra

Firma: Národný onkologický ústav (IČO: 165336)
Miesto práce: Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava 3 - Nové Mesto, Slovensko
Zverejnené: 26.11.2018
detaily pracovnej pozície

20
NOV
2018
Práca v zdravotníctve

Primár/ka Centrálnych operačných sál -výberové konanie

Firma: Národný onkologický ústav (IČO: 165336)
Miesto práce: Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 20.11.2018
detaily pracovnej pozície

20
NOV
2018
Práca v zdravotníctve

Primár/ka Centrálnych operačných sál -výberové konanie

Firma: Národný onkologický ústav (IČO: 165336)
Miesto práce: Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 20.11.2018
detaily pracovnej pozície

19
NOV
2018
Práca v zdravotníctve

Primár/ka Kliniky chirurgickej onkológie -výberové konanie

Firma: Národný onkologický ústav (IČO: 165336)
Miesto práce: Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 19.11.2018
detaily pracovnej pozície

19
NOV
2018
Práca v zdravotníctve

Primár/ka Kliniky chirurgickej onkológie -výberové konanie

Firma: Národný onkologický ústav (IČO: 165336)
Miesto práce: Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 19.11.2018
detaily pracovnej pozície

14
NOV
2018
Práca v zdravotníctve

Zdravotnícky laborant - absolvent na Oddelení patologickej a

Firma: Národný onkologický ústav (IČO: 165336)
Miesto práce: Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava 3 - Nové Mesto, Slovensko
Zverejnené: 14.11.2018
detaily pracovnej pozície

14
NOV
2018
Práca v zdravotníctve

Zdravotnícky laborant - absolvent na Oddelení patologickej a

Firma: Národný onkologický ústav (IČO: 165336)
Miesto práce: Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava 3 - Nové Mesto, Slovensko
Zverejnené: 14.11.2018
detaily pracovnej pozície

1