Zdieľanie

Lekárska literatúra Zobrazovacie metódy
Pre odbornú verejnosť

Prinášame Vám unikátny zoznam publikácií s lekárskou problematikou z odboru Zobrazovacie metódy - odbornú lekársku literatúru.

1
Lekarne.sk

Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin

Autor: Dalibor Musil a kolektiv
Formát: 16×23 cm
Vydavateľ: www.grada.sk

Lekarne.sk

Sonografie velkých krčních cév

Repetitorium ultrazvukové cévní diagnostiky a atlas nálezů na CD
Autor: Milan Cholt
Formát: 15×21 cm
Vydavateľ: www.grada.sk

Lekarne.sk

RTG hrudníku, srdce a plic

pro praxi
Autor: Jonathan Corne, Mary Carroll, Ivan Brown, David Delany
Formát: 14×21 cm
Vydavateľ: www.grada.sk

Lekarne.sk

Průvodce sonografií

Kapesní atlas
Autor: Berthold Block
Formát: 14×21 cm
Vydavateľ: www.grada.sk

Lekarne.sk

Magnetická rezonance hlavy, mozku a páteře

Autor: Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková
Formát: 19×25 cm
Vydavateľ: www.grada.sk

Lekarne.sk

Kurz sonografie

Autor: Matthias Hofer
Formát: 16×23 cm
Vydavateľ: www.grada.sk

1

lekari reklama