Zdieľanie

MZ SR: Vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa nemocnice v B. Bystrici Bratislava 15. apríla (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta ...

authorTASR dateVloženie/úprava Pondelok, 18.07.2019 categoryDenné správy commentsČítané 35x

Bratislava 15. apríla (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta generálneho riaditeľa Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Do funkcie by mal byť zvolený na päť rokov. Základná zložka jeho mzdy je 2500 eur na mesiac. Rezort zdravotníctva o tom informuje na svojom webe.Ministerstvo vyžaduje od kandidátov okrem bezúhonnosti, dôveryhodnosti či odbornej spôsobilosti aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie. Podmienkou je aj preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej päť rokov. Rovnako musí uchádzač o tento post predložiť projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a projektom je potrebné odovzdať najneskôr do 6. mája na adresu MZ SR.

Štítky :