Zdieľanie

Pracovné miesta v zdravotníctve Pracovné miesta ponúkané zamestnávateľom: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s.

26
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár (absolvent) Nemocnica Galanta

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Galanta, Slovensko
Zverejnené: 26.05.2023
detaily pracovnej pozície

26
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár- Neurologické oddelenie Nemocnica Galanta

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Galanta, Slovensko
Zverejnené: 26.05.2023
detaily pracovnej pozície

26
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár (špecialista) Anestéziológ Nemocnica Galanta

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Galanta, Slovensko
Zverejnené: 26.05.2023
detaily pracovnej pozície

26
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár- Pediatria Nemocnica Galanta

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Galanta, Slovensko
Zverejnené: 26.05.2023
detaily pracovnej pozície

26
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Pôrodná asistentka Nemocnica Galanta

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Galanta, Slovensko
Zverejnené: 26.05.2023
detaily pracovnej pozície

26
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár (špecialista) Neurológ Nemocnica Galanta

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Galanta, Slovensko
Zverejnené: 26.05.2023
detaily pracovnej pozície

26
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Rádiologický technik Nemocnica Galanta

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Galanta, Slovensko
Zverejnené: 26.05.2023
detaily pracovnej pozície

26
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár oddelenie vnútorného lekárstva Nemocnica Galanta

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Galanta, Slovensko
Zverejnené: 26.05.2023
detaily pracovnej pozície

26
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Sestra so špecializáciou Nemocnica Galanta

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Galanta, Slovensko
Zverejnené: 26.05.2023
detaily pracovnej pozície

26
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Sestra Nemocnica Galanta

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Galanta, Slovensko
Zverejnené: 26.05.2023
detaily pracovnej pozície

26
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár - doliečovacie oddelenie - Vranov nad Topľou

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Vranov nad Topľou, Slovensko
Zverejnené: 26.05.2023
detaily pracovnej pozície

26
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár - chirurgia - Vranov nad Topľou

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Vranov nad Topľou, Slovensko
Zverejnené: 26.05.2023
detaily pracovnej pozície

26
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár - gynekológia a pôrodníctvo - Vranov nad Topľou

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Vranov nad Topľou, Slovensko
Zverejnené: 26.05.2023
detaily pracovnej pozície

26
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár - vnútorné lekárstvo - Vranov nad Topľou

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Vranov nad Topľou, Slovensko
Zverejnené: 26.05.2023
detaily pracovnej pozície

26
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Zdravotnícky laborant - Krvná banka - Nemocnica Bory

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Nemocnica Bory - Penta Hospitals, Ivana Kadlečíka, Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 26.05.2023
detaily pracovnej pozície

25
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár (špecialista) - Všeobecný lekár pre dospelých - PZC Sl

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Bratislava II, Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 25.05.2023
detaily pracovnej pozície

25
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár (špecialista) - Všeobecný lekár pre dospelých - ProCar

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Bratislava II, Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 25.05.2023
detaily pracovnej pozície

25
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Sestra - Ambulancia vnútorného lekárstva - PZC Slovnaft

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Bratislava II, Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 25.05.2023
detaily pracovnej pozície

25
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Sestra_Gynekologická ambulancia_PLK ProCare Bratislava

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Bratislava III, Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 25.05.2023
detaily pracovnej pozície

25
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Sestra - Zubná ambulancia - PLK ProCare Vlčie hrdlo

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Bratislava II, Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 25.05.2023
detaily pracovnej pozície

24
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Zubný asistent/sestra na stomatologickej ambulancii-PLK ProC

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Bratislava V, Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 24.05.2023
detaily pracovnej pozície

24
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár špecialista - Kardiológ - PLK ProCare Central

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Bratislava II, Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 24.05.2023
detaily pracovnej pozície

24
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár špecialista - Oftalmológ - ProCare Bratislava PLK Betl

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Bratislava V, Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 24.05.2023
detaily pracovnej pozície

24
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Sestra - Oftalmologická ambulancia- PLK ProCare Betliarska

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Bratislava V, Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 24.05.2023
detaily pracovnej pozície

24
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár špecialista - Oddelenie vnútorného lekárstva -Nemocnic

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: okres Topolčany
Zverejnené: 24.05.2023
detaily pracovnej pozície

24
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár - Oddelenie vnútorného lekárstva - Nemocnica Topoľčany

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Topoľčany, Slovensko
Zverejnené: 24.05.2023
detaily pracovnej pozície

24
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár - Oddelenie rádiológie - Nemocnica Topoľčany

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Topoľčany, Slovensko
Zverejnené: 24.05.2023
detaily pracovnej pozície

24
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár (špecialista) - Všeobecný lekár pre deti a dorast - Pr

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Bratislava V, Bratislava, Slovensko
Zverejnené: 24.05.2023
detaily pracovnej pozície

24
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár - pediatria - Vranov nad Topľou

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Vranov nad Topľou, Slovensko
Zverejnené: 24.05.2023
detaily pracovnej pozície

24
MÁJ
2023
Práca v zdravotníctve

Lekár - neurológia - Vranov nad Topľou

Firma: ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s. (IČO: 53773411)
Miesto práce: Vranov nad Topľou, Slovensko
Zverejnené: 24.05.2023
detaily pracovnej pozície

lekari reklama