Zdieľanie

Pracovné miesta v zdravotníctve Pracovné miesta ponúkané zamestnávateľom: Fakultná nemocnica Trnava

08
OKT
2020
Práca v zdravotníctve

Sestra na chirurgickej klinike, na klinike úrazovej chirurgi

Firma: Fakultná nemocnica Trnava (IČO: 00610381)
Miesto práce: Andreja Žarnova, Trnava, Slovensko
Zverejnené: 08.10.2020
detaily pracovnej pozície

08
OKT
2020
Práca v zdravotníctve

Lekár na gynekolog. - pôrodníckej klinike , na oddelení pneu

Firma: Fakultná nemocnica Trnava (IČO: 00610381)
Miesto práce: Andreja Žarnova, Trnava, Slovensko
Zverejnené: 08.10.2020
detaily pracovnej pozície

08
OKT
2020
Práca v zdravotníctve

Lekár na hematologickom oddelení, na klinike anestézie a in

Firma: Fakultná nemocnica Trnava (IČO: 00610381)
Miesto práce: Andreja Žarnova, Trnava, Slovensko
Zverejnené: 08.10.2020
detaily pracovnej pozície

08
OKT
2020
Práca v zdravotníctve

Sestra na novorodeneckom oddelení , oftalmologickom oddelení

Firma: Fakultná nemocnica Trnava (IČO: 00610381)
Miesto práce: Andreja Žarnova, Trnava, Slovensko
Zverejnené: 08.10.2020
detaily pracovnej pozície

08
OKT
2020
Práca v zdravotníctve

Lekár na rádiologickej klinike

Firma: Fakultná nemocnica Trnava (IČO: 00610381)
Miesto práce: Andreja Žarnova, Trnava, Slovensko
Zverejnené: 08.10.2020
detaily pracovnej pozície

08
OKT
2020
Práca v zdravotníctve

Rádiologický technik

Firma: Fakultná nemocnica Trnava (IČO: 00610381)
Miesto práce: Andreja Žarnova 11, Trnava, Slovensko
Zverejnené: 08.10.2020
detaily pracovnej pozície

08
OKT
2020
Práca v zdravotníctve

Lekár na geriatrickom oddelení

Firma: Fakultná nemocnica Trnava (IČO: 00610381)
Miesto práce: Andreja Žarnova, Trnava, Slovensko
Zverejnené: 08.10.2020
detaily pracovnej pozície

1

lekari reklama

lekari reklama

lekari reklama

lekari reklama