Zdieľanie

Pracovné miesta v zdravotníctve Pracovné miesta ponúkané zamestnávateľom: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

25
OKT
2019
Práca v zdravotníctve

Všeobecná sestra na operační sál Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN

Firma: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha (IČO: 61383082)
Miesto práce: U Vojenské nemocnice, Praha 6-Břevnov, Česko
Zverejnené: 25.10.2019
detaily pracovnej pozície

25
OKT
2019
Práca v zdravotníctve

Všeobecná nebo praktická sestra na lůžka Chirurgické kliniky

Firma: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha (IČO: 61383082)
Miesto práce: U Vojenské nemocnice, Praha 6-Břevnov, Česko
Zverejnené: 25.10.2019
detaily pracovnej pozície

25
OKT
2019
Práca v zdravotníctve

Všeobecná sestra na operační sál Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN

Firma: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha (IČO: 61383082)
Miesto práce: U Vojenské nemocnice, Praha 6-Břevnov, Česko
Zverejnené: 25.10.2019
detaily pracovnej pozície

25
OKT
2019
Práca v zdravotníctve

Všeobecná nebo praktická sestra na lůžka Chirurgické kliniky

Firma: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha (IČO: 61383082)
Miesto práce: U Vojenské nemocnice, Praha 6-Břevnov, Česko
Zverejnené: 25.10.2019
detaily pracovnej pozície

1