Zdieľanie

Lekárska literatúra Farmácia a farmakológia
Pre odbornú verejnosť

Prinášame Vám unikátny zoznam publikácií s lekárskou problematikou z odboru Farmácia a farmakológia - odbornú lekársku literatúru.

1
Lekarne.sk

Úvod do metodiky klinického hodnocení léčivých přípravků

Autor: Věra Strnadová, Adam Svobodník, Filip Křepelka
Formát: 14×21 cm
Vydavateľ: www.grada.sk

Lekarne.sk

Marketing ve farmacii

Autor: Karel Metyš, Peter Balog
Formát: 16×23 cm
Vydavateľ: www.grada.sk

Lekarne.sk

Farmakologie a toxikologie

Překlad 15., zcela přepracovaného vydání
Autor: Heinz L?llmann, Klaus Mohr, Martin Wehling
Formát: 19×25 cm
Vydavateľ: www.grada.sk

Lekarne.sk

Farmakokinetika

Autor: Miroslav Dostálek a kolektiv
Formát: 14×21 cm
Vydavateľ: www.grada.sk

Lekarne.sk

Český lékopis 2009

Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Formát: 21×29 cm
Vydavateľ: www.grada.sk

Lekarne.sk

Český lékopis 2005 - Doplněk 2007

s CD ROMem
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Formát: 16×23 cm
Vydavateľ: www.grada.sk

Lekarne.sk

Český lékopis 2005 - Doplněk 2006

s CD-ROMem
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Formát: 16×23 cm
Vydavateľ: www.grada.sk

Lekarne.sk

Barevný atlas farmakologie

Překlad 5., přepracovaného a rozšířeného vydání
Autor: Heinz L?llmann, Klaus Mohr, Lutz Hein
Formát: 14×21 cm
Vydavateľ: www.grada.sk

1

lekari reklama