Zdieľanie

Zdravie: Prevencia pomáha znížiť počet chronických ochorení v spoločnosti Bratislava 16. mája (TASR) – Vďaka preventívnym opatreniam sa dá účinne predchádzať mnohým chronickým ochoreniam. ...

authorTASR dateVloženie/úprava Štvrtok, 02.06.2020 categoryDenné správy commentsČítané 110x

Bratislava 16. mája (TASR) – Vďaka preventívnym opatreniam sa dá účinne predchádzať mnohým chronickým ochoreniam. "Ak chceme posilniť primárnu a sekundárnu prevenciu na Slovensku, musíme spolu komunikovať a spojiť rôznych aktérov, ktorí môžu na národnej úrovni posunúť oblasť prevencie dopredu," hovorí Zuzana Katreniaková z Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Týždeň od 13. do 17. mája sa stal prvým Európskym týždňom verejného zdravia. "Tento týždeň sa v 30 krajinách koná viac ako 100 podujatí zameraných na povedomie o prevencii a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva," hovorí Lívia Vašáková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V rámci tohto týždňa si odborníci z rôznych krajín tiež odovzdávajú skúsenosti so zavedenými opatreniami a spôsobmi motivácie ľudí na účasť na preventívnych prehliadkach v jednotlivých krajinách.Od účasti na preventívnych prehliadkach môžu podľa Katreniakovej ľudí odrádzať napríklad dlhé časy čakania na termín v ambulanciách, zlý manažment pacienta či vzdialenosť od lekára, čo je problém najmä v obciach.Pred dvoma rokmi na Slovensku vzniklo Fórum prevencie, ktorého cieľom je zvyšovať povedomie o narastajúcom počte chronických ochorení v spoločnosti a dôležitosti prevencie. Podľa Katreniakovej chce fórum hľadať spôsoby, ktorými by mohlo do budúcnosti zvýšiť účasť Slovákov na preventívnych prehliadkach. "Budeme hľadať možnosti na rôznych úrovniach, krátkodobé aj systémové, ktoré si vyžadujú čas aj zmenu legislatívy," tvrdí Katreniaková. Doplnila, že by bolo vhodné využívať napríklad pozitívnu finančnú motiváciu.Podpora zamestnávateľa pozitívne vplýva na účasť ľudí na preventívnych prehliadkach, vyplýva z prieskumu realizovaného v októbri a novembri 2018 portálom Profesia.sk, do ktorého sa zapojilo viac ako 2300 zamestnancov. "Zamestnancov priamo podporujú v tom, aby chodili na preventívne prehliadky, predovšetkým veľké zahraničné firmy," priblížila Nikola Richterová z portálu.Z prieskumu vyplýva, že ľudia s väčšou pravdepodobnosťou prídu na vyšetrenie alebo sa zúčastnia na skríningovom programe, pokiaľ to zníži ich náklady a poplatky v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ak dostanú následnú službu zdarma alebo budú nejakou formou odmenení."Na Slovensku už vidíme napríklad snahy zdravotných poisťovní, ktoré odmeňujú poistencov pristupujúcich zodpovedne k svojmu zdraviu," pripomenula Katreniaková. Dôležité však je, aby o týchto opatreniach ľudia vedeli.

Štítky :

lekari reklama

lekari reklama

lekari reklama