Zdieľanie

Z. Stavrovská sleduje legislatívny proces schvaľovania školského zákona Bratislava 24. júna (TASR) – Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská pozorne sleduje ...

authorTASR dateVloženie/úprava Pondelok, 15.11.2019 categoryDenné správy commentsČítané 81x

Bratislava 24. júna (TASR) – Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská pozorne sleduje legislatívny proces schvaľovania novely zákona o výchove a vzdelávaní známeho ako školský zákon. Novela má smerovať k zavedeniu povinného predprimárneho vzdelávania. TASR o tom informovala referentka z Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Anna Padychová. "Z mojej činnosti pri riešení podnetov dlhodobo vyplýva, že deti so zdravotným postihnutím nemajú dostatočne zabezpečený prístup k predprimárnemu vzdelávaniu, nakoľko len málo materských škôl má vytvorené podmienky na prijatie dieťaťa so zdravotným postihnutím, prípadne sú ochotné takéto podmienky vytvoriť," uviedla Stavrovská. Ako dodala, platná právna úprava materským školám neukladá povinnosť takéto deti prijať, prípadne im vytvoriť vhodné podmienky, a to ani v prípadoch, keď dieťa nemusí byť vzdelávané v špeciálnej materskej škole. Stavrovská poukázala na Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorým je SR viazaná. V ňom sa uvádza, že zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelávanie. "Na účel uplatňovania tohto práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany okrem iného zabezpečia, aby osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho postihnutia vylúčené zo všeobecného systému vzdelávania a aby sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami," uviedla Stavrovská. Podľa komisárky ani novela školského zákona nerieši túto situáciu. "Pokiaľ sa zavedie povinné predprimárne vzdelávanie pre deti od piateho roku veku, ale zároveň ostane v platnosti, že dieťa možno prijať na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, obávam sa, že predprimárne vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím bude ešte viac nedostupné," uzavrela Stavrovská.

Štítky :